IPM
Integrated
Pest
Management
IPM
Integrated Pest Management
Designed by Integrated Pest Management
Integrated Pest management wordt de toekomstige manier van bestrijden van ongedierte. Nu al zit de IPM in de opleidingen voor bestrijders verwerkt.
Facebook Integrated Pest Management
IntegratedPestManagement
IPM circulatie
Integrated Pest Management -
De nieuwe standaard voor plaagdier beheersing en ongediertebestrijding.
Ongediertebestrijding
Ongedierte winkel
Bestrijdingstechnicus dierplagen

Ecologie van plaagbeheer.

Fig. 3: Reductie in populatiedichtheid tot onder het tolerantieniveau.
Fig. 3: Reductie in populatiedichtheid tot onder het tolerantieniveau.

Reductie van populatiedichtheid.

Bij de reductie van de populatiedichtheid wordt het aantal sterfgevallen binnen en migratie uit de populatie verhoogd. Hierdoor neemt het aantal aanwezige individuen af.
Het terugbrengen van de populatiedichtheid tot onder het onacceptabele niveau of nulpunt, vereist een bepaalde inspanning van een bestrijdingsactie of het fysiek wegvangen van individuen. 
Indien een populatie tot onder het onacceptabele niveau wordt bestreden, maar niet volledig uitgeroeid wordt of individuen van een populatie weer in het systeem in kunnen migreren, kan een populatie weer uitgroeien tot aan de draagkracht.
De potentiele populatiedichtheid blijft, door onveranderde draagkracht, gelijk ( Fig. 3 ).
Dit houdt in dat een herhaling van de populatiereductie noodzakelijk is om de populatiedichtheid weer terug te brengen tot onder het tolerantieniveau.
Fig. 3
De populatiedichtheid reduceren kan door individuen weg te vangen of te bestrijden. Bestrijdingsmaatregelen zijn in te delen in verschillende categorieen, zoals:
Chemisch, door middel van biociden.
Biologisch, door het uitzetten van natuurlijke vijanden.
Mechanisch, met klapvallen.
Fysisch, door het aanpassen van omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, zuurstofconcentratie en luchtdruk.