IPM
Integrated
Pest
Management
IPM
Integrated Pest Management
Designed by Integrated Pest Management
Integrated Pest management wordt de toekomstige manier van bestrijden van ongedierte. Nu al zit de IPM in de opleidingen voor bestrijders verwerkt.
Facebook Integrated Pest Management
IntegratedPestManagement
IPM circulatie
Integrated Pest Management -
De nieuwe standaard voor plaagdier beheersing en ongediertebestrijding.
Ongediertebestrijding
Ongedierte winkel
Bestrijdingstechnicus dierplagen

Ecologie van plaagbeheer.

Fig. 4: Reductie van draagkracht. De populatiedichtheid blijft onder het tolerantieniveau.
Fig. 4: Reductie van draagkracht. De populatiedichtheid blijft onder het tolerantieniveau.

Reductie van draagkracht.

Zoals beschreven zal een populatiedichtheid zich na verloop van tijd rondom de draagkracht stabiliseren. Als de draagkracht van een systeem verlaagd wordt tot onder het onacceptabele niveau, dan kan de populatie dir niveau niet overschrijden ( Fig. 4 ).
Er zijn immers niet voldoende grondstoffen om een populatie boven dit niveau te kunnen handhaven.
Het verlagen van de draagkracht kan gebeuren door het verwijderen van schuil- en nestelgelegenheid. Hierdoor kan het aantal geboorten afnemen.

Het verwijderen van geschikte nestelplaatsen zorgt er bijvoorbeeld voor dat minder eieren kunnen worden gelegd. Bovendien kan het aantal sterfgevallen toenemen als er niet voldoende voedsel en water aanwezig is.
Daarnaast kan emigratie plaatsvinden, door het minder geschikt worden van het systeem, of omdat dieren fysiek verwijdert worden met het verwijderen van een voedingsbron waarin de dieren zich bevinden.
In de praktijk zal het in veel gevallen echter niet mogelijk zijn om de draagkracht te verlagen tot onder het tolerantieniveau.