IPM
Integrated
Pest
Management
IPM
Integrated Pest Management
Designed by Integrated Pest Management
Integrated Pest management wordt de toekomstige manier van bestrijden van ongedierte. Nu al zit de IPM in de opleidingen voor bestrijders verwerkt.
Facebook Integrated Pest Management
IntegratedPestManagement
IPM circulatie
Integrated Pest Management -
De nieuwe standaard voor plaagdier beheersing en ongediertebestrijding.
Ongediertebestrijding
Ongedierte winkel
Bestrijdingstechnicus dierplagen

Ecologie van plaagbeheer.

Zoals hierboven beschreven wordt de populatiedichtheid beinvloedt door het aantal geboorten, sterfgevallen en door migratie. Bij plaagdierbeheer kunnen deze facetten op verschillende manieren worden ingezet om een probleem met plaagdieren op te lossen en daarna te voorkomen.

Wij verdelen deze ecologie van plaagbeheer onder 3 groepen.

Reductie populatie dichtheid

Bij de reductie van de populatiedichtheid wordt het aantal sterfgevallen binnen en migratie uit de populatie verhoogd. Hierdoor neemt het aantal aanwezige individuen af.
Het terugbrengen van de populatiedichtheid tot onder het onacceptabele niveau of nulpunt, vereist een bepaalde inspanning van een bestrijdingsactie of het fysiek wegvangen van individuen. Reductie draagkracht

Zoals beschreven zal een populatiedichtheid zich na verloop van tijd rondom de draagkracht stabiliseren. Als de draagkracht van een systeem verlaagd wordt tot onder het onacceptabele niveau, dan kan de populatie dir niveau niet overschrijden ( Fig. 4 ).
Er zijn immers niet voldoende grondstoffen om een populatie boven dit niveau te kunnen handhaven.Preventie van migratie


In principe kan alle overlast voorkomen worden als dieren geen toegang hebben tot de locatie waar ze voor overlast zorgen.
Het voorkomen van migratie kan worden bewerkstelligd door bijvoorbeeld het dichten van openingen waardoor dieren binnen kunnen komen, het controleren van inkomende goederen op plaagdieren en het dichthouden van ramen en deuren.

Achter deze 3 groepen bevind zich een link die u naar een nieuwe pagina brengt met meer informatie over dat onderwerp.